• HUR DU GÖR HAR BETYDELSE

  • OM ATT   GÖRA RÄTT    NÄR DET GÄLLER

  •  DET OKÄNDA OCH SVÅRA KAN HANTERAS

Safe job

För Safe Job är trygghet på arbetsplatsen en hjärtefråga. Oavsett vad jobbet består av eller var jobbet bedrivs, anser vi att man måste känna trygghet på arbetsplatsen. Det är för oss ett rimligt krav att ställa. Samtidigt är det ju nu inte så enkelt, det vet vi också. Men det är så vi tänker. Därför har vi det jobb vi har, att hjälpa andra att hantera okända och svåra situationer i arbetslivet.

Safe Job

förbereder dig för att hantera okända och svåra situationer inom

BROTT

BROTT

Tillsammans hjälper vi er att göra rimliga riskbedömningar, klarar ut och tolkar juridiska begrepp i samband med brott och reder ut hur och när ni får ingripa.

BRAND

BRAND

Ni får grundläggande kunskaper om hur brand uppstår och vad som är viktigast att göra om det brinner. Vi kan även hjälpa er med systematiskt brandskyddsarbete.


SKADA

SKADA

Vi erbjuder certifierad utbildning i förstahjälpen fokuserad på hur ni kan rädda liv. Ni tränar med hjärtstartare och lär er upptäcka vanliga
sjukdomsfall.

OFFICIELL STATISTIK FÖR SVERIGE

1390342
Antal brott
22650
Bränder
10100
Hjärtstopp

VAD ÄR DET DU SER?

-- I okända och svåra lägen gäller det att lägga fokus på rätt sak --

BROTT

Identifiera, hantera och undvika att hamna i kritiska situationer

STATISTIK

Vi lär er identifiera kritiska brottsmiljöer och föreslår specifika åtgärder ni kan vidta för att minska risken för brott.

LAGEN

Ibland får ni ta tag i någon, ibland måste ni kalla på vakt, i vissa fall får ni även försvara er, detta förklarar vi.

RUTINER

Vi lär er hur ni skapar rutiner och regler som minskar risken för att ni ska bli utsatta för brottsliga angrepp.

HANDBÖCKER

Ni får hjälp att skriva egna egna handböcker i säkerhet som kan ligga till grund för ert fortsatta säkerhetsarbete.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss

VAD ÄR MÅLET?

-- Förebyggande brandskydd kräver vaksamhet hela tiden --

BRAND

Förebyggande brandskydd och regelbundna rutiner

BRANDFÖRLOPP

Vi ger er grundläggande kunskaper om hur brand uppstår och hur ni kan begränsa och släcka.

SLÄCKMEDEL

Ni lär er att använda rätt utrustning på rätt sätt, vilket kan vara helt avgörande för ert släckningsarbete.

UTRYMNING

Vi övar för att snabbt komma bort från röken. Fokus ligger på att införa effektiva och genomtänkta rutiner.

KONTROLLER

Vi skapar och installerar era kontrollistor så ni enkelt kan göra brandskyddskontroller med er mobiltelefon.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss

DET ÄR INTE SVÅRT OM MAN VET HUR MAN SKALL GÖRA

-- Det är övning och regelbunden träning som ger trygghet --

SKADA

Alla kan lära sig att rädda liv och det får ni öva på

FARLIGT LÄGE

För att förhindra ytterligare skador lär vi lär er uppträda säkert på olika typer av skadeplatser.

HLR

Genom praktiska övningar får ni lära er hur man kan syresätta en livlös person, vars hjärta och lungor stannat.

DEFIBRILLATOR

För att ni skall känna er trygga i att använda hjärtstartare, övar vi praktiska moment tillsammans.

SJUKDOMAR

Ni lär er identifiera vanliga och livshotande sjukdomsfall, samt övar på åtgärder som kan begränsa följderna.

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss

VÅRT TEAM

Den gemensamma kompetensen är vårt lags styrka

 

A

STEFAN SPENDRUP

Stefan Spendrup har ett förflutet på olika befattningar inom svensk polis, varit bitr. studierektor på Polishögskolan. Juridik, kriminologi och pedagogik är hans områden.

A

JAN HAENEL

Jan Haenel är utbildad brandman, brandmästare och brandtekniker med lång erfarenhet från arbete och utbildning inom området brand och räddning.

A

ANDREAS PERSSON

Andreas Persson är ambulanssjuksköterska och utvecklar egna utbildningar för att på ett enkelt sätt kunna dela med sig av sina kunskaper om hur man räddar liv.

A

LASSE GONZALEZ

Lasse Gonzalez är utbildad skådespelare med lång erfarenhet från olika produktioner inom både tv och teater. Han har varit engagerad i svensk polisutbildning.

KONTAKT

Välkomna att kontakta oss.

Back to Top